Sumpan är lite närmare

jag snackade precis med min faster och hon sa att det var grönt för hennes mans pappa att jag flyttade in i sumpan.
Det var lite nergånget sa hon eftersom den här pappan har bott där i trettio år och tapeterna var inte så snygga och så. Köksluckorna var röda. Men det kan man ju fixa till på någon helg.
I alla fall så får man det ju som man vill ha det då.

Nu gäller det bara att det är grönt för värden. Fan det skulle vara grymt!

Sumpan here i come! hoppas jag.

baggen söåt till igen

Är det någon som sett Stiffos hårsax? han har förbjudit mig, men nu är han inte här så nu ska jag klippa mitt pubishår!
-Baggen

SMS

imorgon bär alla mina vänner rött!
Stöd de pillemariska punkarna. tibetansk trepaning åt alla, återupprätta teokratin i tibet!
/falun gång

mail

Jag fick precis svar av min koptiskalärare! Jag har valt att publicera hela mailet i brist på bättre att göra.

Hej!
Ni har helt rätt vad gäller strecken, de visar var man betonar. Kör gärna idiomatisk svenska. Ni arbetar mycket bra! Läs gärna det som gäller avlägset demonstrtativt slutet av 3.2. Kombinera det med det närmre demonstrativa i 4.2 och 5.1. I övrigt hänvisar jag till mina (). VG igen!
/J
----- Original Message ----- From: "Nisse Bergman"
To: "Jörgen Magnusson"
Cc: "Erik ******"
Sent: Tuesday, September 25, 2007 12:35 AM
Subject: koptiska svar lesson 4-6 från nisse bergman och erik ******


Hej!

Vi är ledsna att vi skickar in svaren en dag för sent. Vi missbedömde
tiden och trodde det skulle gå mycket snabbare.

Vi har några frågor.
Först och främst de här strecken över vissa bokstäver,ofta N och M och
när två lika tecken står bredvid varandra. Vi har inte förstått vad de
står för men vi har antagit att det bara har med uttalet att göra.
Sedan undrar vi om följande.
t.ex. Något som skulle översättas till "Korten är i sjön" kan man
översätta det till "Korten finns i sjön"?
eller
t.ex. Något som skulle översättas till "Gammal kvinna är inför
härskaren" kan det översättas till, det lite korrektare, "gammal kvinna
står inför härskaren"?

Alltså, kan man använda andra predikat än "är" i den svenska
översättningen av koptiska prepositioner såsom "i" "på" och så vidare.
Kort sagt, ska vi översätta till idiomatisk svenska?

Här är i alla fall svaren från Nisse Bergman och Erik ******.

Lesson 4
A.
1. Bakom hans lärjungar.
2. inför deras herre
3. vid ingången till hans gravkammare
4. med hans dotter
5. bakom hennes son
6. inför vår herre
7. på deras kyrka
8. angående er by
9. i din stad
10. i denna värld (Den här världen är kanske bättre. Vihar att göra med det närmre demonstrativa.)
11. med detta vin (det här vinet.)
12. med hans bröder
13. angående våran syster
14. i det andra huset
15. på (i) en annan plats

B.
1. våra fäders budord.
2. min faders namn
3. dörren till ditt hus
4. dörren till det andra huset
5. angående våra synder
6. nära vårat hus
7. i (en) fred
8. inför vår biskop
9. Jesus mor
10. dessa munkars vin (de här munkarnas. Åter närmre demonstrativt. Jag har en känsla av att vi in svenska lägger lite mindre vikt vid sådant än i engelskan, men jag är inte säker själv.)
11. deras herres guld
12. er moders namn
13. bredvid din kyrka
14. bredvid dessa städer
15. under dina synder
16. med dem från (av) staden
17. detta brev från Paulus (det här brevet.)
18. vår herres båt (this boat of our lord)
19. på (i) stadens torg

C.
1. Vår herre är inte på båten
2. det finns inget vin (från/på) (den här platsen/härifrån). Vi tänkte
att det kan vara en taverna där vinet är slut eller en uttorkad vinodling. (Det här uttrycket motsvarar ofta vårt "här" så man kan översätt det finns inget vin här.)
3. det finns inte en munk vid kyrkans ingång (Det finns en munk.)
4. det är ingen frred i denna värld (den här världen.)
5. min mor och min far är i huset
6. det finns inte något bröd där
7. våran broder på oceanens strand
8. (det är) inte en båt nära stranden eller ingen båt nära stranden
9. det är inte en gammal kvinna vid dörren till hans hus
10. våra bröder är på berget
11. din broder är inte i gravkammaren (eller graven kanske)
12. er far är på min båt
13. vår båt är i hamnen
14. hans bok är på den där stenen där (den där stenen. Avlägset demonstrativt.)
15. det går ingen väg på(?) den platsen

Lesson 5
A.
1. Hon är min mors slav (man måste översätta så att det obestämda blir lite tydligare. Hon är en av min mors slavinnor, eller hon är en slavinna som min mor har. Svenskan har inget riktigt smidigt sätt att återge det här. Ni missade genus, det är en slavinna och ingen slav.)
2. det är en fisk
3. det är hennes brors bok
4. hon är en jungfru
5. de är präster
6. han är min systers son
7. hon är snickarens dotter
8. hon är vår frälsares moder
9. det är hans fars kamel
10. det är inte en båt
11. det är ingen synd (Det är en synd.)
12. det är ingen gud
13. det är inte vårat hus
14. de är lärare
15. det är vår Herres budord

B.
1. detta är guds styrka (Det här. Nära demonstrativt.)
2. detta är inte hennes make (Se föregående kommentar.)
3. detta är en kamel(ko)
4. dessa är evangeliernas ord
5. deras by är i bergstrakten
6. hans hus ligger i (på) mitten av staden
7. min far är en snickare
8. hans son är en präst
9. hans bröder är präster
10. kanske är det hennes make
11. din make är vid dörren
12. hennes namn är Elisabeth
13. Elisabeth är Johannes moder
14. Johannes är Sacharias son
15. mitt namn är inte Josef
16. ert hus ligger (är) bredvid templet (ett lysande exempel på vår
sista fråga)
17. kanske är denna man Kristus
18. detta är Marias hälsning
19. Maria är en jungfru
20. det är en folksamling i mitten av torget
21. det är (finns) ingen fred på denna plats
22. det är några byar i bergsdistrikten
23. kanske det är (är det) en lärare i byn
24. dessa är våra synder
25. detta är bröd (några brödbitar)

C.
1. Byarna vilka är (ligger) bakom bergen
2. mannen som är en biskop
3. och dessa ord vilka är hennes hälsning
4. folkmassan som är på stranden
5. den gamla kvinnan som är jungfru
6. vägarna som är i bergsdistriktet (Skulle man kunna säga "vägarna som
går genom bergsdistriktet") (Det går utmärkt.)
7. båtarna som är i mitten av oceanen
8. Kristus, det vill säga vår frälsare
9. templet, det vill säga Herrens hus
10. denna bok, det vill säga evangeliet

Lesson 6.
A.
1. Jag är guvernörens slav
2. det är en herde där på fältet
3. (det är) du (som) är vår lärare
4. (det är) vi (som) är hans fåraskock - Får heter ju får både i plural
och singular men vi markerade med "fåraskock" även om det antagligen
inte hade passat i kontexten (Bra gjort.)
5. han är inte (en av) oss - den här var krånglig men vi tror att det
ska vara att "han" inte är en av "oss". Han passar alltså inte in i vår
grupp. Han hör inte till oss. Han står utanför vår gemenskap. (Det är inte vi.)
6. Han/det är hans folks ära.
7. vem är du?
8. jag är Guds ängel.
9. det är ett svärd där
10. vad är detta tecken?
11. han är din make
12. detta är guds lag
13. vad är evangeliet
14. Israelerna är hans folk
15. han är dem (Eller, det är de.)
16. vilka är de? de är hennes bundsförvanter (Eller släktingar.)
17. det är du min kvinna. (den här och bl.a 19 är svår. (Du är min kvinna/hustru.)Ska det vara "Du
är min kvinna" eller "det är du min kvinna") (te förbinder egentligen bara subjektet med predikatet i nominalsatser med flera delar. 2din kvinna" är alltså predikat och 2min kvinna2 är subjektet. Se Lambdin 5.1.)
18. det är inte en sten
19. Det är jag, Josef. (Jag är Josef. Samma grej sojm i 17. Pe blir bara en gummisnodd mellan subjekt och predikat och höversätts då inte med "är".)
20. herrens ära är uppå denna man.
21. vad är detta? det är ett tecken
22. kanske är han Kristus
23. det är Galileernas by
24. vems är detta tempel?
25. Denna bok är ett evangelium
26. det är du
27. vad är vägen? (ska det här vara "var är vägen?" eller det lite mer
filosofiska "vad är vägen" ?) (Jag ärsjälv inte säker. Jag tror att manfår se det utifrån kontexten, men jag ska återkomma när jag kollat upp det noga.)
28. Det är en härskare i Syrien. (Detta gjorde oss en smula konfunderade
eftersom Syrien är i bestämd form och då borde det vara folket i
Syrien(?). Om det är så är den alternativa översättningen "Det är en
härskare över Syriens folk") (Det är inte fråga om folket. Jag ska kolla uppp regelerna även här, men geografiska namn får ibland bestämd artikel. Kul fråga som jag ska reda ut tills nästa vecka.)
29. vad är denna styrka?
30. ni är präster
31. Gammal kvinna inför härskaren
32. det är (finns) inga byar i den där bergstrakten
33. detta är konungens lag
34. det är herdar på berget. (Detta är en lite konstig svensk mening.
Men vi rättfärdigade den med att den skulle kunna hittas i följande
samtal. "-Du får inte gå upp på berget. - Varför? - Det är herdar på
berget". Varför herdarna skulle vara på något sätt farliga låter vi vara
osagt) (Det finns herdar på bewrget" kan ju vara ett enkeltkonstaterande eller ett utrop.)
35. detta ljus är ett tecken
36. hon är en jungfru
37. vems är kamelen?
38. Johannes är inte Kristus
39. den andra mannen är bundsförvanten
40. han är snickar'ns grabb (detta lyfter en annan fråga nämligen vilket
språk man ska använda. Ska man använda ett språk som känns gammalt eller
nutida. Och för formalian så ska svaret vara "Han är snickarens son") (Bra fundering! Man förleds lätt att använda ett mer hötravande språk när ma översätter än vad som var fallet i orginalet. Man får sträva efter att översätta så att stilen motsvarar orginalet. Mycket bra reflektion!)
41. vad är mörkret som är över staden?
42. de är mina bröder
43. dessa är lagens ord
44. de andra fåren är på fältet
45. detta är härskarens namn
46. detta är mitt svärd
47. det är ett tecken på hans styrka
48. vem är Johannes mor.

MVH
Nisse Bergman och Erik ******

Ett öppet brev till Erik Och Sandra!

Jag tar tillbaka allt jag sagt om Sígur Ros.
Jag vet inte vad jag höll på med. Det är ju Islands svar på Enya (inte riktigt men ändå).

De har dock en bra video som jag gillar.
Om ni väntar 2 min in så kanske man kan försöka rättfärdiga mina kommentarer.


Jag är ledsen. Förlåt.

Antagonister

ReptileSub-Zero

Baggen kommenterade just att jag glömt vitala delar i mitt antagonistinlägg.

Bajsbaggen 2


Jag fick precis mail av Baggen som sitter bredvid Björn i soffan.
Han dementerar att han skulle skitit på sig och påstår sig ha bildbevis.
Vi alla vet att bilden är tagen vid ett tidigare tillfälle.

Är det någon mer än jag som tycker det ser ut som att han t-tröjan instoppad i kalsongerna?

Trosor?Flickfotografen Björn verifierade nyss att Lisa inte hade några trosor på sig på bilden i den nya videon "Keep Yours" som släpps senare i år (med anledning av att en vän frågade, alltså inte jag utan någon annan som inte kan nämnas med namn p.g.a att denne aldrig skulle kunna skriva på ett P.U.L-godkännande).

Björn svarar på hur han fick av henne trosorna med
"Genom att säga att man såg troskanten"
-Flickfotograf Björn Larsson

Mail


jag fick precis ett mail från flickfotografen Björn som sitter i soffan.

Glasögonorm
Baggen har vart hos optikern idag och de konstaterade stilla att han behövde glasögon. Han tog med ett par hem. Jag röstar på nr 3.

Comic Sans


Jag har hittat skaparen av Comic Sans. Han heter Vincent Connare (Länk) och är så där härligt bitter över att det bara är han i hela världen som tycker att Comic Sans faktiskt är snygg och praktisk.

bajsbaggen

Baggen sket nyss på sig. Han missbedömde en fis.

Vad i kväll?

Undrar vad man ska ta sig till i kväll.
Kanske sitta hemma och dricka G&T. Men jag har inget T bara G.
Stiffo är i NBG och Björn ska ut med tjejjen. Jag och baggen får ensamsupa och kolla på Idol-finalen. WoW! Eller så ringer man runt lite. Någon lär ju göra stan osäker. Kulan? Erik o Sandra? Hmm det visar sig. Jon tipsade om David Sandström i Ume.
Skulle va värt men jag får panikångest bara av tanken på att sitta på ett flygplan. Kanske kan mixa G&T och flygplan. Min kropp och själ sviker mig igen. Den djävulen!

Pyttipanna och stekt ägg nästa... Up Up And away!

Alea iacta est!

Inrikes "A battle of the giants" har påbörjats på Hallonvägen. Lite som Floyd Patterson vs. Ingo, Luke vs. Vader, Huckelberry Finn v.s Pap, Anne Frank v.s Nazisterna, Peter Pan vs. Kapten Krok...... Ja ni fattar. Antagonister i sitt esse!
Jag tror jag ska köpa en videokamra så jag kan börja tracka någon med. Undra vem.....

Ivar

"Det var alltid som om det skett någonting i luften, när hon kom in i ett rum, där andra enklare ungdomar var församlade. Allting vart då mera värt. Hon lyckades lysa upp omgivningen.
Det var ett faktum att ett mörkt hår kunde skimra och lysa om det bara satt på rätt huvud. Man krusade för henne, fast man försökte undvika att det syntes, och de enklare och simplare vart tillgjorda."

Ja vad säger man? Ivar Lo-Johansson?

orakad barbara allen

Jag ser på bilderna nu att jag är ganska orakad. Kanske ska ta och raka mig.

Förövrigt så lyssnar jag på Dylan nu (dock pluggar jag inte för jag orkar inte. Kanske får göra det på lördag. Jag ska göra uppgifter med ojämna nummer och Erik med jämna)

Om ni inte har lyssnat på på den så tycker jag ni ska lyssna på "Barbara Allen" som är med på "The Gaslight Tapes" med Dylan. Djävulskt bra. Vet inte varför. Men den är det.

Triss

Idag var jag, Baggen och Stiffo och käkade på indian garden. det var ingen som fyllde år. Det var bara trevligt. Sen gick vi och köpte trisslotter. Jag vann 75:- x 2. Det var grymt. den största vinsten hittills för mig. Jag köpte sex nya.
Lotterna. Ingen vinnst på någon av de sex nya. Jag är lite flottig i håret för jag hade brådis i morse. Tar mer om det senare.

Man får trissfingrar om man är så hardcore så man skrapar med naglarna. Syns inte så bra på bilden men fingrarna är silvriga.På tunnelbanan hem. Stiffo och Baggen trackar mig för att jag köpt en pissdyr jacka som är för stor. Men jag orkade fan inte leta mer. Jag gick in på Nitty Gritty. Jag hade kollat upp en jacka där innan på internet. När jag kom dit var den förstor och de hade inga mindre så jag gick... vände och gick tillbaka och köpte den ändå. Den är fin i alla fall. Den heter Macintosh och är vaxad så man luktar vax när man har haft den på sig. och om man rör vid tygen så kan man fixa håret efteråt för man blir kletig som fan.

Här är en till bild på tunnelbanan. Här kan man nästan tro att den sitter ganska bra men det gör den inte.Deet där med flottig i håret och brådis i morse. Jag och Stirrkan vaknade kvart i nio. Jag gick upp stiffo:
öhhhhhhhrrrrk. Vad har jag för sjukdom? säg snabbt jag måste SMS:a chefen.
Jag: Arbetsfobi.
Stiffo: örrrkhhhhh.


Nu ska jag plugga en jävla massa och lyssna på Dylan, fast nu är det Cash på.

Hörs mer ikväll!

Käka

Ska ut med kollektivet och käka indiskt snart. har inte förstått riktigt varför. Undrar om det är någon som fyller år. Det är det inte va?

På tal om Pluntky

Jag ahar recis insett att man kan kolla på en massa smaskens i SVTs-Arkiv. Bland annat en massa antikrundan här och Bosse Bildoktorn Här

Hallon


Trillade precis in en kommentar från Botnia Occidentalis (vill ni höra hur tokigt de talar där så har jag en länk). Kolonin i norr! I alla fall han tipsades det om en ny fräsh blogg som heter "Hallonvägens Annaler".
Jag kikade igenom den och den verkar vara väldigt aktiv och skojjig även om den bara är i runda svengar ett dygn gammal. Här är länken dit.

Erik. New Style Open!

Erik kom som sagt in på jobbet idag. Han hade storhandlat kläder.
Till min stora förtjusning hade han köpt ett par mycket stiliga khaki-byxor, ett par lackdosor och en duffel(?) rock. Han har glidit in i gubbspåret.

När vi senare gick till jazzklubben sa han att han tyckte han såg ut som en Jude och att han nu visste hur minoriteter känner sig.

Det är en stor grejj att bli gubbe. Det blir man bara inte över en dag. Jag tror det måste mogna lite.

Vi har förresten kommit på nästa projekt efter koptiskan. Sanskrit. Sen blir det gammelgrekiska kanske... Baskiska ligger bra till men det ligger utanför vår språkstam, Indoeuropesikan.

Här är en lista över vad vi har att välja på.
Alla är undergrupper till indoeuropesika språk.

Italiska språk

Italiska språk talades under antiken och omfattade bland andra latin, oskiska och umbriska.

Romanska språk

De romanska språken har utvecklats ur latinet. De omfattar bland andra franska, galiciska, italienska, katalanska, portugisiska, rätoromanska, rumänska och spanska.

Keltiska språk

Keltiska språk omfattar iriska, skotsk gaeliska, kymriska, manx, korniska och bretonska.

Germanska språk

Germanska språk omfattar bland annat engelska, tyska, nederländska, afrikaans, frisiska, jiddisch samt de nordiska språken svenska, danska, norska, isländska och färöiska.

Baltiska språk

Baltiska språk är litauiska och lettiska, med flera nu utdöda.

Slaviska språk

Bland slaviska språk märks polska, ryska, ukrainska, vitryska, tjeckiska, slovakiska, slovenska, serbiska, kroatiska, bosniska, makedonska, sorbiska och bulgariska.

Indoariska språk

Till de indoariska språken hör hindi, bengali, urdu, nepali och singalesiska.

Iranska språk

Iranska språk är persiska, tadzjikiska, kurdiska, ossetiska, och dari.

Övriga indoeuropeiska språk

* Anatoliska språk
* Albanska
* Armeniska
* Grekiska
* Tochariska språk

kvällen

Erik kom till jobbet idag och pluggade lite vid sexsnåret.
Sedan drog vi på Jazzklubben vi var i lördags. Love skulle hänga på men han bangade i sista sek. Men Sandra hakade i alla fall. Så klart så hittade vi inte direkt utan fick gå ett par varv.

Det var inte så bra band som i lördags men det var ok. Satt en jävla puma i ett hörn men hon hade kille. Och drog. Och var säkert 25. Men i alla fall.
Såg en annan kille som såg precis ut som en korsning mellan Harpo Marx och Bob Dylan. Det var kul. Han som spelade sax i bandet såg ut som Bleeding Gum i Simpsons (han som spelar sax som Lisa gillar så mycket). Det var kul det med.

Jag har trott att det var gratis där men det visade sig att det kostade 30 spänn, frivillig avgift (NOT), per set och det var tre set. Vi betalade för andra och inte tredje. Då blev de lite kinkiga.

Kom hem. Låg en kille avdeckad i trappen upp från tunnelbanan. typ 30 barre. Folk gick över honom. Jag tog andra trappen.

Kommer hem. Stiffo lyssnar på Sworn Enemy. Baggen kollar lägenheter.

Erik berättade en kul grejj. Kommer ni ihåg att jag skrev att Jonas P hade en gaffa-lapp över en ögat. Han har typ 5.0 i synfel så han ser inte ett smack utan brillor/linser. Anledningen att han inte bara hade glasögon var att han hade supit bort dem. Han vaknade en natt i Falun i en gångtunnel utan sina glasögon och var övertygad om att han var blind. Jag ser honom framför mig.

Ja nu är det väll sova som gäller.

Tråkigt att ingen har hakat på gästbloggningen än. Jag antar att ni bara är blyga. Eller så är det ingen som läser här.

Jon ringde mig i dag och frågade vilken Björn Olsson platta jag inte hade. Jag sa Räka. Men nu hittar jag bara Kräfta. Jag tror jag har fler.

Måste komma ihåg att maila Kapten Stofil-redaktionen att jag inte fått en enda tidning på min prenumeration.

Stiffo har köpt någon kass Marvel-tidning för 200 spänn. "Limited edition"

Nu ska jag borsta tänderna... B12...
Undra om B12 hjälper mot min visdomstand som är på G. Den smakar kadaver. Jag undrar hur det luktar. Antagligen inte hallon.

Jag har tänkt på en massa bra saker att skriva idag men sen har jag glömt bort det. Kuk.

Godnatt.

Binär miniräknare i trä


Fan vad coolt.

Jag tycker det har blivit lite mycket videor på sistonde så jag broderar ut den här lite. (hann inte på jobbet)

Det här är en cool grejj som kan addera binära tal upp till en summa på 256 (eller 255 fast om man räknar 0 så blir det ju 256 tal).


Här är en till cool grejj. Sök på Pytagoras Switch på youtube för mer.
Pytagorasoritchi! Det är kul de håller på, japanerna.

Fan nu blev det en till film. Men jag kom bara att tänka på den.

Mer stillbilder till folket.

tvätta händerna?

Har ni tänkt på det när man är på krogen? (Nu hoppas jag bara att jag vänder mig till mina manliga läsare. Man kan ju cykla utan händer menar jag. (Man behöver ju inte hålla i styret för att cykla och inte torka av det efteråt heller))

OK! Vid pissoaren... Folk har pissat och sedan tvättar de bara händerna om någon annan ser. Annars bara kollar de sig över axeln och går (jag har sett det med mina egna ögon, och hört det när man sitter och skiter).
Men tvättar de i alla fall händerna då bara doppar de in fingrarna under kranen, som för att se om det inte är för varmt, och så är de klara. Bara knata vidare.

Varför talar jag om mig själv i tredje person pluralis?

Tvätta händerna efter att man pissat? What the fuck! Det gör ju bara barn utan imunförsvar... med AIDS.

Nej nu ska jag borsta tänderna, skölja med B12, tvätta bort sminket och sova.

Eddie Murphy


Kollade precis på alla de här filmerna i serien (man kan se alla sju på youtube). Fan jag gillade inte honom förut för att han bara drog negerskämt men nu visar det sig att det är ju helt fel. Han drar ju bara bögskämt.

man är ju ändå förmögen

oy oy oy oy


Ja blir det roligare? Kanske inte!
Lyssna på gubben som bara säger oy oy oy oy!

homo-sado-erotik

för mer homoerotik av Kenneth Anger (i denna fattning med inslag av sado-homo) kolla in den här länken. Det är guld när hans balle förvandlas(?) till ett fyrverkeri.
Kanske där av namnet "Fireworks" från 1947.

Philip Glass


Det finns ju en bra kille som gör symfonimusik. Han eter Philip Glass!
Mannen bakom soundtracket till Godfrey Reggios Koyaanisqatsi.Jag hittade ingen bra version av hela introt på Koyaanisqatsi men ni får hålla tillgodo. Det här är lite senare så man får inte se när namnet kommer upp det är det grymmaste.

Kläder ey?


För er som gillar att titta på kläder men inte köpa, som jag gör (jag blir kallsvettig och får ont i ryggen av att gå i klädaffärer. Fysiskt äckel.) kan kolla in den här bloggen. The Satorialist

Elia.

i dag var det en kille på jobbet (som jag nämnde igår) som heter Elia. Jävla trevlig kille som gillade att skämta om frimurare. Han skulle kolla på vår Java-multiplayer-server som jag håller på å bygga.
Han sa att allt såg bra ut. Sen gick vi och käkade raggmunkar och fläsk. 850 kr timmen tog han tror jag.

Nu tittar jag på Idol för Baggen tycker det är så kul. Jag vet inte.

gästbloggare sökes

Om det är någon som faktiskt läser den här bloggen (jag tror det är det med tanke på att folk kommenterar) som inte har en blogg men ändå vill blogga lite så bjuder jag härmed in dem att gästblogga här. Det blir ju alltid (stavas alltid med två L. aldrig stavas aldrig med två L) roligare ju mer fart det är.

Ni andra som har en blogg får gärna joina in och skriva ett par rader då och då om ni vill.

Förövrigt så har jag precis skrivit in de Koptiska översättningarna på kapitel 4-6 på datorn. det var drygt. Nu tror jag jag ska kolla på Simpsons fast egentligen måste jag gå och lägga mig eftersom det kommer en kille som heter Elia (dock ej Woods) till jobbet i morrn som ska kolla på min Java-kod.

Och eftersom jag sa idag att jag har en blogg till min chef så kanske jag ska skriva att jag går och lägger mig nu så jag är pigg och kry i morrn i fall han läser nu ;)

eller iofs så kan man trycka "alternativ för inlägg" och skriva i inläggets tid så det inte syns att jag sitter och bloggar mitt i natten men det orkar jag inte.

gonatt!

geni

det var en professor som precis sa att genier är tankspridda.
jag är tankspridd...

hej Sandra!

flytta?


Visa större karta
Jag har fått nys på Min Fasters mans Pappas lägenhet (han ska flytta) i sumpan.
Med lite tur så får jag ta över den. Men man vet aldrig.
I så fall kapar jag min dagliga restid med en timme och tio minuter. Och man kan cykla.
Grrrrrrreat!

The Swamp

Ni lär ju gå in och lyssna på videon "Bruksvägen proudly presents... The SWAMP!!"
Det är bland det bättre jag hört på länge. GåHit!

Soon

Jag glömde nästan. Det har visat sig att det finns en dokumentär om skapandet av Strejkspelet i Norberg, alltså det första spelet på 70-talet. Den finns numer att få tag på (om man har de rätta kontakterna, vilket jag har) på DVD. Jag har snart fått tillstånd av upphovsmakaren, Görel Elf (har inte frågat än men det kan knappast var nå problem enligt hennes dotter Moa), om att få lägga upp den i sin helhet på Webben (och då alltså även här på bloggen).
Den ska vara väldigt kul med bl.a. farsan som 22-åring.

Stay tuned!!

home about

kom precis hem från Erik. Har översatt koptiska i sex timmar. Men vi hann inte klart. har ett kapitel kvar (av tre).

När jag kom dit satt Erik mellan en soffa och en fåtölj med ett täcke över och vid bordet satt Jonas med hörlurar och över ena ögat hade han satt en ögonlapp av gaffa.

Det visade sig att de höll på att lägga voiceover på Jonas nya film som Erik är med i. Jag kan avslöja (kanske som första media) att det blir en mycket hårdkokt film (Jag fick se den tyskdubbade trailern). Mer kan jag inte säga, men den kommer inte bli barntillåten.
Vad det anbelangar Jonas gaffa så hade han tappat en kontaktlins så det blev fel om han tittade med det ögat, därför hade han tejpat över ögat. Och Erik satt mellan soffan och fåtöljen eftersom det var deras ultratysta ljudstudio.

En del av att det tog lång tid att översätta var att vi, fast upprepade och energiska försök, inte lyckades hitta på vad Kamel heter i femininum på svenska. (Kamelko kom vi tillslut fram till).
Sedan fastande vi på (typ) följande mening.
The books which is on the other side of the mountain.
om det skulle översättas till.
"Böckerna vilka är på andra sidan berget"
eller
"Böckerna som är på andra sidan berget".

Det blev tillslut det förstnämnda.

Just nu ligger jag och äter kesomacka i sängen och snusar och tänker på vad drygt det blir att gå upp i morrn.

per

malmö - tredje rikets största stad

subdomän

Jag har lyckats göra en subdomän så nu kan ni, hoppas jag, gå in på den här sidan med, antingen den gamla adressen, eller http://blogg.potmo.com (som då är den nya)

jazzmatazz

Igår var jag Olle, Morsan, Farsan och Moa på Jazzklubb. Den låg typ vid malmskillnadsgatan fast lite längre bort. Kan varmt rekomenderas. Mycket pretto (så där som när det sitter en kille i svart polotröja och läser bok innan det börjar).
Det kör visst Måndagar, Onsdagar, Torsdagar, Fredagar, Lördagar. Fem dar i veckan och alltid livemusik. Det var så där litet och snyggt som man tycker Jazzhak ska vara. det var god mat å.

lätt värt en gång till.

roligt

Jag såg att någon hade kommit till min blogg genom att söka på "Antikrundan" på Google.
Kan ju knappast bli bättre!

Nu berättar Björn att när han kom hem så släpade Erik runt på Sandra. Måste vart en kul syn. Jag hade somnat för länge sedan (dock efter Sandra) . Vi var de enda som stannade i ren protest mot att man ska gå ut på krogen. Jag trodde att det skulle vara fler som hakade på men det var bara jag Sandra och Erki.

Stiffo kom hem mitt i natten och puttade på mig och sa "flytta in". Jag fattade ingenting.
Han såg döden i vitögat!

björn

Björn blev frågad i dörren i går "hur många öl har du druckit"

"What?"
-Björn

"How much have you been drinking"
-Vakt

"Enough"
-Björn

Han kom inte in.

stiffo

Stiffo hånglade med en tjej i går. Han var mycket glad.
Det visade sig att hon hade kille. Lite bitter stiffo.

Nu för två minuter sen så uttalade sig Jessica om hänne.
"Hon var skitful och kort och tjock och kines eller japan eller något"

"Nu måste fan jag släppa en bomb över Hirishima eller något"
-Stiffo

"vad fan höll du på med"
-Jessica

"man behöver inte vara ful för att man är asiat"
-Poofen

"jag skulle fan aldrig hångla med en asiat"
-Stiffo

"Ush gulsot överallt"
-Poofen

Hudsjukdommar


Om man inte riktigt vet vad det stora blå området med ett öppet sår i pannan är för något eller varför folk säger att man har alkisnäsa så kan man kolla upp det här.
Förövrigt så är det fina namnet för alkisnäsa Rhinophyma. Lägg det på minnet.

Fin video

Letade hela kvällen. borde sova nu. men måste hitta. hittade.
då var den inte lika cool som när jag såg den sist men nu har jag ju jobbat så

Beslutsångest?


För er som gillar omslagen till skivorna bätte en musiken på dem kanske gillar den här sidan.
Historia och anekdoter om skivomslag. Klicka här: Sleevage

Storebror!

Fick ett mess på facebook av Bullen.

"Jag kanske kommer på Fredag redan o sätter armen i vinkel ty i kunliga hufvudstaden vankas finkel."

Man måste blogga om allt. Även om det inte är det absolut bästa. Eller som någon sa innan denne la ner sin egen blogg.
"detta enligt den princip som allt bloggande är bunden till: den oreflekterade kommentaren"

Shulman! Se upp!

Jackade över 100 besök (och 168 sidvisningar) idag sedan jag började mäta den 13:e september (i år). Det är vällan bra kul va? På bara en vecka alltså!

För att det inte ska bli för tråkigt så bjuder jag på den här geniala filmen:

Banken

Förresten var jag på banken i går. De hade ringt upp mig och vill ta en snack.
Min tant (Fast det var ingen tant utan en hyffsat snygg tjejj visade det sig) som skulle hjälpa mig hette Wallenberg. Hon lär ju ha koll på grejjerna, hur man styr upp pengar och så tänkte jag tills jag kom på varför familjen Wallénberg är så rika. För de snor pengar av sånna som mig.
I alla fall hon tyckte jag skulle pensionsspara fast det tyckte inte jag. Det är ju långt dit. Hon gjorde en kalkyl där det visade sig att om jag sparade 200 spänn i 200 år så skulle jag få någon till procent av min lön när jag gick i pension.
Jag har som alla andra som jobbar statlig pension som jag flyttade runt lite. Det var kul. Och så har jag en privat pension från jobbet som jag ville sätta i guld. Det gick så klart inte. Som vanligt.
Besvikelse.

Fast jag fick en pärm som jag kan använda till mina koptiska papper så det var inte en timme i onödan i alla fall.

Visa


Jag fick ett nytt Visa-kort idag. Det har en bild på mig på sig. det tyckte jag var ganska kul.
Trökigt att när man precis lärt sig koden på baksidan så får man ett nytt kort med en ny kod.
Jag tänkte ta bilden på Pompes grav men man fick inte ha text på. Annars hade jag skrivit "UNLIMITED" på den uppe i hörnet å.

Who's the crybaby?

Judas förådde Jesus. Hade han inte gjort det hade inte Jesus hängt på korset och då hade inte han dött för alla människors synder. Judas fick lida en evighet i helvetet för det. Jesus hängde en eftermiddag i solen på Golgotha sen fick han glassa en evighet i himmelriket. Tough luck!

EngelbrektNågot måste göras! Erik har tagit tag i Den Stora Skymfen: Att både Falun, Arboga och Örebro har en snygg Engelbrekts-staty (och Stockholm en hel kyrka) men Norberg, födesleorten, bara har en färglagd PlayWood®.

Han skickade nyss ett första utkast. Men får klicka på den för större bild så man ser texten.

Skandal

Hur kunde "Lyxfällan" vinna i "årets livsstilsprogram" i kristallen när "Antikrundan" var nominerad?

Lars Beckung, Kanal 5. Avgå!
Anetter Beijer, Producentföreningen. Avgå!
Göran Ellung, TV4. Avgå!
Anton Glanzelius, TV3. Avgå!
Anders Knave, TV3. Avgå!
Peter Lundin, Producentföreningen. Avgå!
Oskar Malmquist, TV4. Avgå!
Thomas Nilsson, SVT. Avgå!
Annie Wegelius, SVT, ordförande Kristallen. Avgå!
Johan Westman, Kanal 5. Avgå!

Bra bloggar

Jag vill tipsa om ett par bra bloggar som ni redan sett men ändå:
Pappa
och
Kärrgruvan

Kul video

Vissa har redan sett den här men den är så kul.
Kolla gesten i slutet när Grönholm tittar in i kameran. Världens seriösaste blick.


Förresten så hittade jag en till film med kommentarer från cockpit.

60 grader tjalalalalala

60.07235, 15.89561
Longitud Latitud för hemma i Norberg.
Fan vad fint. Här är en länk

Se hur nära det är 60 grader Long. (Fast Fagersta (mitt rättstavningsprogram tycker att "Fagersta" ska rättas till "akterstagen" och "Norberg" till "resorbera". "Rättstavningsprogram" tycker den ska vara "rättstavnings program". Vad skulle
Ebba Witt-Brattström ("Utströmmat" enligt rättstavningsprogrammet) säga) ligger ju exakt på 60 men det är ganska nära)

Parenteser i parenteser kallas för rekursiva parenteser förresten och det är dåligt.
Ja jag har tråkigt nu. Eller som min tandläkare sa. "Ja du blöder".

Jag var inne på Alex Shulmans (Husmanskost) blogg idag. Han tipsade om den här sidan som faktiskt är väldigt rolig.

Svaren

Här är svaren på koptiskan på bilden här nedanför.

Lesson 1

A
1. On the road
2. On the mountain
3. in the road
4. in the house
5. under the house
6. under the stone
7. on the book
8. with the man
9. with the woman
10. upon the roads
11. under the houses
12. upon the mountains
13. in the houses
14. with the women
15. on the gold
16. the gold and the books
17. the old man and old woman
18. the man and the woman
19. the men and the women
20. the old men and the old women

De är de första 20 svaren av 127 som jag precis lämnat in. När jag skickat allt kom jag på att man kanske ska översätta till svenska och inte engelska. Bajs. Kursen har förresten den sexiga titeln "Introduktionskurs i antik koptiska och dess religionshistoriska kontext".

Förövrigt så upptäckte jag en spännande sak idag. Namnen på alla bibliska karaktärer uttalas likadant på koptiska som svenska. Amerikanarna och britterna ska ju såklart vara så speciella jämnt och vi svenskar är korrekta, d.v.s om kopterna uttalar namnen likadant som de grekiska orginaltexterna. Fast namnen är ju israeliska så det kanske inte är så rätt ändå. Men om grekerna har tagit namnen och skrivit in dem rätt efter det judiska orginalen och.......

Vansinnesfärd

I går kväll var vi ut och slog runt på byn.
Efter en snabb visit på fokets kebab tänkte vi att vi tar en taxi hem och till min stora glädje kom det en kille och erbjöd oss åka med honom.

Det visade sig att han inte hade en aning om vart han ska åka och hut man kommer dit.
Efter ett par varv inne i stan och sedan ut på e4 och missa att hålla mot göteborg så var vi helt borta. han hade en väldigt aggressiv körstil. Jag menar det är ju inte så många som drar i kryckan för att stanna i rödljus. Åka över heldragna linjer. Skita i att blinka när man byter avfart i sista sekunden. Bränna i 140. Sicksacka mellan bilar. Backa på motorväg. -Inget att bry sig om.

I alla fall så kom vi fram till Vårberg (någonstans i utkanten) där stod det en stor kille med en bil och en annan kille låg på marken brevid.
Taximannen stannade och jag vevade ner rutan.
"Kan ni ta oss härifrån?" frågade killen. Inte typ "vår bil har pajjat kan vi åka med en bit?" utan "Kan ni ta oss härifrån?". Jag sa att vi hade full bil och så åkte vi vidare.

När vi kommer fram till vårberg så skulle jag ta ut pengar. Då var det ju såklart stängt så vi kom inte åt bankomaten. Vi får åka tillbaka. Nu med en ny kund som inte säger ett ord och som taxigubben trycker fram stolen på så att han har ungefär en dec mellan ryggstödet och handskfacket.

Sophie frågar lite snällt om han kan köra lite långsammare eftersom hon inte har bälte.
Swosh säger det och så har vi åkt förbi Skärholmen och därmed missat bankomaten där och 10 minuter till fots hem.

Tillslut efter mycker om och men så hittar vi en mack i Bredäng och tankar i 250 spänn i kärran och så säger vi hejdå.
-Ska ni inte tillbaka till Vårberg? frågar han. Nej det är lugnt.
Vi tar en riktig taxi hem. 140:-

Vi åkte från Folkets Kebab klockan tre. Halv sex kom vi innanför dörrn hemma. Lätt värt.
Tragedi multiplicerat med tid är lika med komik.

Fruktansvärt


Jag vill uppmärksamma denna artikel. Vissa har uppenbarligen ingen medkännsla och empati.
Det är fruktansvärt. Asvkyvärt. Ja rent ut sagt fördjävligt.

Koptiska


Det visade sig att min kurs i koptiska började i dag. Jag fick min första uppgift som ska in på måndag. (Erik och jag styr det på söndag har vi bestämt) Här ovan en bild på det som ska översättas till svenska. Ser ganska lätt ut tycker jag.

Erik klippt.

Jag klippte Erik efter att vi kom hem från Pompe. Det blev nog inte exakt som det var tänkt. Men jag tycker det bblev bra. Förövrigt så har Erik fått med mig att plugga 15p Koptiska i höst på kvartsfart. Det blir grymt.

Pompes grav

Jag lägger en blomma på Pompes grav.

Erik vid graven.

Pompes grav.

Vid Karl XII's Ek som han sägs ha lekt vid som barn.Vid Pompes grav.


Idag var jag och Erik W vid Pompes (Karl XII's 1:a hund) grav vid Karbergs slott, Stockholm.
Han hade tre hundar som alla hette Pompe. Men det här var då alltså den första som dog 1699. (den andra dog i ett fältläger i Thorn, Polen 1703 och den tredje dog i ritten från Bender, Turkiet 1713 så "Pompe I" drog det korta hjältestået.)


Karl XII tyckte mycket om sina Pompar.

När "Pompe II" dog så skrev Konugens generalauditör detta epigram om Pompe II:


"Pompe Kongens trogne dräng
Sof hwar natt i Herrens säng,
Sehn af år och resor trötter
Leed han af wjd Kongens fötter.
Mången stålt och fager mö
Önskade som Pompe lefwa
Tusend hieltar eftersträfwa
At få så som Pompe dö."


Vi la en liten blomma på Pompes grav och sen gick vi ett varv på Kungsholmen innan Erik fick skithugg så vi åkte hem.


Hus & Hem

Efter att jag kom hem från semestern och Tjackien så hittade jag detta.

Frooshraden med tomma mögliga flaskor ovanför köket. Mycket stilrent.

Ölsskåpet av tomma ölburkar var fullt, -med tomma ölburkar.
Här är hela ligan framför ölskåpet.

Tommasnusdossammlingen hade växt. Vid skrivande tid så har det kommit till två stockar. (det hät är en lite äldre bild)

Tandis

Jag var hos tandläkaren idag efter att Åsa stressat upp mig med hål- och tandröta-historier (eller egentligen inte men jag stressade upp mig själv). I alla fall. Till min enorma förvåning hade jag INGA hål. Mit bet låg på ett dussin. Nisse vs. Tandtrollen 1-0.
Dock sa han (tandläkaren) att jag borstade så hårt att stora delar av mitt tandkött hade försvunnit och att jag kunde få tandlossning om jag inte slutade med det.

Prag


På tågstationen i Prag. Huvudstaden i Checkien. Typ lika snygg station som den i Kärrgruvan. Den byggdes typ samtidigt med 1898.
John har tappat bort sin biljett till väskorna så han får inte ut sin väska. Sedan får han komma in i ett litet rum med en tjock tysk gubbe i som varit i västerås en gång.
Olle tatuering.
Ciggpack of shame. Jag hade köpt ett paket cigg som jag lånade ut till Boris. Dagen efter hittade jag ett paket i Boris säng och frågade om det var mitt som de legat sönder. Boris sa ja. Jag rökte på dem hela dan tills Boris avslöjade att mitt paket låg på rummet och att han hade hittat paketet på bilden på backen på kvällen innan och spart det för namnets skull.
Vi tvingade Boris röka en som straff sedan slängde vi paketet i en soptunna där en luffare tog det. Han blev väldigt glad för att vi slängde ett helt pack cigg.
Boris har testat "snus" (Tuggtobak).
Sista kvällen. Börjar bli lite sega.
När vi skulle dra från rummet hittade vi ett hål i väggen bakom ett skåp. typ 1x1m. Vi la in ett par bärs och ett brev däri.
Boris har skämtat till det (igen) och sprutat vatten på en sovande John. John tyckte det var skitkul.
På tåget från Köpenhamn. When in rome, do as the romans. Därav elefantölen. 7.2% ganska gott.
Ett paket filterlösa Viking. Boris rökte själv två paket på en dag.
På tåget till Prag. Startrekkstolar.
På rummet. Mycket fint.
Jon slappar. Spana in den stilrena affishen.
Vi trodde det var snus. Lyckan var gjord. Vi hade slut. John köpte två dosor innan vi kom på att det var tuggtobak.
Vi åkte segway. Här stilar Jon ett ögonblick efter att han nästan hade ihjäl sig på den.
Sista dagen tänkte vi lyxa till det. Den här krogen hade som specialitet att man kunde få maten flamberad och då tog herrarna på sig brandhjälmar och drog på saftblandaren. Det var kul en av tjugofem gånger.
En till bild på Prags stora fina station. Se i bakgrunden att perrongen är en decimeter över rälsen. Snyggt.
The gang utanför stationen i Köpenhamn. Från Vänster Boris, Nisse, John, Olle
På tåget från köpenhamn så kom det en dam med amerikansk brytning som sa att hon hade blivit av med sin plånbok. Konduktören sa åt hänne att hoppa av. Någon köpte en biljett åt hänne och när hon kom och satte sig igen så klagade hon på att ingen hade något hjärta och lät en amerikan som hänne stå utblottad på gatan utan hjälp. John sa åt hänne att gå till konsulatet i Köpenhamn så hon kunde åka hem till Florida. Sedan brände hon av med en liten vinare (som hon då borde köpt för sina sista pengar. Bra prio!)
På Berlin Hauptbahnhof.
Olle och jag kom på att det var kasst att släpa på kallsonger ända till prag så vi köpte när vi kom fram istället. Olle missade att det stog XXL på Y-frontarna.
Olle och jag med snygg och stilren "B"-tatuering. Gjord i en f.d. öststat. Klå det.